Logo

Co deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej oznacza dla kadry medycznej i opiekuńczej?

Date

Thursday, December 16, 2021

Time

10:30 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

16 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 serdecznie zapraszamy na webinar nt. deinstytucjonalizacji w opiece długoterminowej i zadań stojących przed kadrą medyczną i opiekuńczą w efekcie tego procesu

Do udziału w webinarze zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem deinstytucjonalizacji, w szczególności kadrę medyczną i opiekuńczą.

Podczas webinaru poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • na co powinna zwrócić uwagę kadra medyczna i opiekuńcza w kontekście procesu deinstytucjonalizacji,
  • zadania i rola kadry medycznej i opiekuńczej w zakresie deinstytucjonalizacji,
  • czynniki ryzyka procesu deinstytucjonalizacji,
  • finansowanie procesu deinstytucjonalizacji. 

Dodatkowo podczas webinaru będzie miała miejsce promocja raportu pt.: "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania". Jednym z głównych celów powstania raportu była między innymi pomoc w przybliżeniu istoty procesu deinstytucjonalizacji oraz ocena wpływu deinstytucjonalizacji na opiekę domową, półstacjonarną oraz instytucjonalną. Raport na zlecenie Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" przygotował zespół autorów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego.

W webinarze w charakterze gości wystąpią:

  • prof. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (współautor raportu "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania")
  • drugi współautor raportu "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania" (imię i nazwisko w trakcie potwierdzania)

PARTNERZY WEBINARU

Presenter

Biuro Koalicji NA POMOC NIESAMODZIELNYM

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" jest Związkiem Stowarzyszeń, reprezentującym ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych.

Naszym celem jest dążenie do poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, gdzie przez niesamodzielność należy rozumieć utratę niezależności fizycznej, psychicznej lub umysłowej. Niesamodzielność wymaga opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych, w tym opieki pielęgnacyjnej. Tym niemniej celem Koalicji jest również promocja rozwiązań ukierunkowanych na samodzielność oraz bezpieczeństwo funkcjonalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów.